Hotline Đặt hàng x
Gọi ngay: 0966427430
Messenger x

Whatsapp x

Số điện thoại Whatsapp

0966427430

Nhắn tin ngay

Tìm kiếm

Please enter your order number
Please enter your email
OR
Please enter your tracking number

GAUBONGSHOP.COM thông báo ??n quý khách hàng CHÍNH SÁCH giao nh?n và CHÍNH SÁCH thanh toán chi ti?t sau:

I. Chính sách giao nh?n

 1. Phí ship:
GAUBONGSHOP.COM h? tr? giao hàng nhanh trên toàn qu?c.
FREE 50k SHIP v?i ??n > 300k
N?i Thành M? Tho Giao Hàng Siêu T?c 45 – 90 Phút
Khu v?c T?nh ngoài M? Tho s? nh?n ???c hàng t? 01 – 07 ngày.
??a Ch? Store: 170 Qu?c L? 50, M? Tho, Ti?n Giang
M? c?a: 7h Sáng – 8h30 T?i
Zalo0942 467 544
Hotline0942 467 544

 2. Th?i gian giao hàng:
S?n ph?m s? ???c giao ??n tay quý khách t? 3-5 ngày t? lúc ??t ??n thành công.

3. V?n ?? ??i tr?:
S?n ph?m ?ã mua, vui lòng không ??i, tr?. ??i v?i s?n ph?m có l?i t? phía nhà s?n xu?t, vui lòng nh?n tin ??n m.me/gaubongshop trong gi? hành chính ?? ???c h? tr?. Trên t?ng s?n ph?m s? có tem ch?ng gi? GAUBONGSHOP

II. Chính sách thanh toán

Quý khách hàng có th? l?a ch?n các hình th?c thanh toán sau, khi mua s?m tr?c tuy?n t?i GAUBONGSHOP.COM

 1. Chuy?n kho?n tr?c ti?p vào s? tài kho?n GAUBONGSHOP.COM:

Thông tin chuy?n kho?n:

– NGÂN HÀNG VIETCOM BANK (VIETCOMBANK – Chi nhánh TI?N GIANG)

– Ch? tài kho?n: HU?NH TH? M? THANH

– S? tài kho?n: ?0671 0041 27759

– N?i dung chuy?n kho?n: Tên + S? ?i?n tho?i

*L?u ý: V?i ph??ng th?c chuy?n kho?n, quý khách vui lòng thanh toán trong vòng 24h k? t? lúc ??t hàng. Sau th?i gian ?ó, chúng tôi xin phép ???c h?y ??n hàng.

2. Thanh toán online qua ?ng d?ng ví MoMo b?ng QRCode
3. Thanh toán online qua c?ng ví MoMo b?ng th? ATM n?i ??a
4. Thanh toán online qua c?ng ví MoMo b?ng th? Visa/Master/JCB
5. Thanh toán online qua ?ng d?ng ViettelPay b?ng QRCode
6. Thanh toán online qua c?ng ViettelPay b?ng th? ATM n?i ??a
7. Thanh toán online qua c?ng ViettelPay b?ng th? Visa/Master/JCB

M?i th?c m?c, vui lòng liên h?:
Hotline ch?m sóc khách hàng: 0966 427 430
Website: GAUBONGSHOP.COM
Fanpage: fb.com/gaubongshop

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
error: checked